Teoriundervisning

Under min utbildning på Musikhögskolan Ingesund valde jag teori som andra ämne. En av mina teorilärare, Per-Olov Berndalen, har utarbetat ett gehörskoncept kallat ”Den Medvetne Musikanten”, och det är ur den tanken jag hämtar min inspiration! Att som musikant vara medveten om vad det egentligen är man spelar, om hur sambandet mellan not och ton egentligen ser ut, tror jag är viktigt. Självklart kan man också ha glädje av musikteori även om man själv inte spelar något instrument!

Vill du veta mer om min musikteoriundervisning, kontakta mig på e-post så hör jag av mig så fort jag kan.

E-post: kit@nototon.se