Metodik

NOT o TON® går att använda i skolan och hemma av både lärare och föräldrar. Det kan användas vid individuell undervisning, på grupplektioner och på läger. Det kan användas utanför lektionssalen när eleven väntar på sin tur eller hemma mellan musiklektionerna. Det finns dessutom många olika sätt att använda det på. Det krävs inga förkunskaper eller utbildning för att komma igång.

Alla kortlekar innehåller 12-20 kort med en bild/symbol eller musikord på, och lika många kort med förklaringar. För barn som ännu inte kan läsa går det att få Grunder i notläsning med två uppsättningar bilder, så kan lärare eller förälder istället berätta vad symbolen betyder.

Min rekommendation till barn som just börjat spela ett instrument är att börja med Grunder i notläsning och Fortsätt med notläsning kombinerat med Fingersättningar, Tonnamn eller Musikord beroende på vilket instrument barnet spelar.

Allra lättaste sättet att använda kortlekarna är att helt enkelt bara para ihop korten. När barnen börjar lära sig att hitta förklaringen till de olika bilderna och orden blir det en roligare utmaning att öva på det genom memoryspel. Om det blir för svårt att hålla reda på alla kort, så kan man ta bort några och använd ca 12-13 par för varje spelomgång.

För lärare som vill veta mer om olika sätt att arbeta med materialet går det att beställa ett metodikhäfte för 60kr.