Grunder i notläsning

Kortspelet Grunder i notläsning lär ut de grundläggande symbolerna och orden i musikteori.  Grunder i notläsning innehåller 36 kort; 18 olika bilder med tillhörande förklaringar. För barn som ännu inte lärt sig läsa går det att beställa kortleken med endast bilder. Ett facit följer självklart med, så att förälder eller lärare muntligt kan berätta för barnet vad symbolen heter och betyder.

Om du beställer till en stråkelev finns det möjlighet att även beställa ett tillägg med 9 stråkspecifika ord och symboler, exempelvis nerstråk/uppstråk, arco och pizz.

(pris ex moms)

Pris: 96 kr