Cellofingersättningar

20 par med alla fingersättningar från C0 till A4.
Både andra och tredje fingrets toner finns med, t ex både f och fiss. Vilka kort eleverna ska börja lära sig beror på lärarens metodik. Om läraren t ex börjar med att bara lära ut grepp med 0, 1, 3 och 4 läggs korten med 2:orna åt sidan till senare.

(pris ex moms)

Pris: 96 kr